"השכינה מלמדת אותך שאם אתה מתבונן בעצמך בלבד אינך יכול למצוא את עצמך, כי לא זה הוא מה שהנך. בכל פעם שאתה נמצא עם אח, אתה לומד מה הנך כי אתה מלמד מה הנך."

הטקסט, יצירת מופת של חשיבה רוחנית, מספק את הבסיס התיאורטי של הקורס. כשהוא מוביל אותנו דרך הנושאים השונים שמציג, המשמעות שאנחנו נתנו לעולם מתחילה להתפורר, ומשמעות חדשה נחשפת בכל דבר סביבנו. הקורס משתמש במונחים מוכרים, אך ממלא אותם במשמעות חדשה. כל מונח הופך למיקרוקוסמוס של מערכת החשיבה שהוא מציג. על כן, הטקסט אינו קל לקריאה.

על מנת לקצור את פירותיו עלינו באמת להתחייב לו. הקורס מבקש מאיתנו לקרוא את מילותיו לאט, לחשוב על משמעותן. הוא מבקש מאיתנו להתייחס אליהן באופן אישי ולקבל אותן כפרקטיקת חיים יותר מאשר עניין אינטלקטואלי. בהצליחנו לעשות זאת, נחווה תפישה חדשה; אוהבת, שלווה ושמחה שנעים יותר לחיות איתה.

לימוד הטקסט הוא שלב בתוכנית הקורס, הוא המקום המעמיק ביותר בו חודרת מערכת החשיבה של הקורס לשכלנו ומהווה בסיס לכל מה שיבוא אחריה.

״ זהו קורס באימון השכל. כל למידה מחייבת תשומת לב ולימוד ברמה כלשהי. "

נלמד את הטקסט, נחקור, נעמיק נתבונן ובעיקר נבחן:

  • מה אנחנו מבינים מהמילים שאנו קוראים ומה הקורס באמת אומר לנו, בין ובתוך השורות.
  • איך הדברים נוגעים בנו אישית ובאים לידי ביטוי בחיים.
  • איך מערכת החשיבה של הקורס מציעה לנו להתמודד ואיזה כלים היא מציעה ומאפשרת לנו.
  • איך לקבל את ההתנגדויות הצפות בנו באהבה ולמוסס את הפחד.
  • איך להכיר בעוצמותינו ולהתעלות מעל 'שדה הקרב' בשעת אמת.

פרטים

  • הקורס מתקיים בימי שני בין השעות 18:30-21:30.
  • הקורס הינו קורס שנתי, מתחיל ב- 12.11.2018 ויסתיים ב- 28.10.2019.

מוזמנים להתקשר באהבה